The ultimate solution for communication between educational centers, teachers, parents and students.

<!-- SharpSpring Form for TokApp School Demo UK --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var ss_form = {'account': 'MzawMDEzNjGyAAA', 'formID': 'S04zSrRMTTPTNbAwsNA1SUxM1k1MSTTRNTYwMUu2NEg0NDY2AAA'};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->ss_form.width = '100%';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->ss_form.height = '1000';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->ss_form.hidden = {'_usePlaceholders': true};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->ss_form.domain = 'app-3QNC16R62K.marketingautomation.services';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// ss_form.hidden = {'Company': 'Anon'}; // Modify this for sending hidden variables, or overriding values<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="https://koi-3QNC16R62K.marketingautomation.services/client/form.js?ver=1.1.1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'CompleteRegistration');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

TokApp School?

TokApp School helps educational centers to streamline communication towards parents and students through an easy and powerful multiplatform application tailored to all.

The advantages of using TokApp School

Using TokApp School you cut down management time, improving communication between staff, parents and students.The messages always arrive under maximum privacy, complying at all times with all laws.

i

UNLIMITED MESSAGES

Send messages to parents and students without limits in characters and files or documents.

}

QUICK START-UP

The service is launched in seconds.

N

READING CONFIRMATION

Messages are confirmed by exact date and time when read.There is an option of reply if requested.

~

SECURITY

Recorded Personal data is confidential.

EDUCATIONAL CENTERS

Management information in a quick and efficient way from our web platform.

TEACHERS

Communicate with your students and parents in a quick, safe and efficient manner.

PARENTS AND STUDENTS

Download the app TokApp School and keep in touch with your educational center continously.

CONTACT US

Office Hours

From Monday to Friday: From 9:00 to 20:00

Request InformationAxudas do Igape Programa Plan Foexga 2017-2018

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2017-2018. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresasgalegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

TokApp es soportado por TokApp OnLine, S.L. en las siguientes ediciones de Internet Explorer – 9, 10, 11 y Microsoft Edge, y es compatible con todas las ramas de servicio actualmente soportadas de Windows 10.